Załóż konto już dziś i uzyskaj dostęp do bezcennych, archiwalych materiałów audio
Czas trwania archiwaliów
Słuchanie wszystkich zdigitalizowanych w projekcie archiwaliów zajęłoby
718 dni, 20 godz., 27 min., 54 sek. bez przerwy
Ilość archiwaliów
Zdigitalizowaliśmy do tej pory 67448 nagrań
Ilość użytkowników
Do tej pory na portalu zarejestrowało się 8834 użytkowników

Polityka prywatności

Informacje podstawowe o danych osobowych
W spółce Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu "RADIO WROCŁAW" -Spółka Akcyjna dbamy o Twoją prywatność. W niniejszej polityce prywatności uregulowaliśmy nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Unii Europejskiej, w tym terytorium Polski, należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(zwane dalej „RODO”). W związku z tym rozpoczynamy proces uzyskiwania zgód od użytkowników na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii takich jak pliki cookie i localstorage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach.

Masz prawo żądania od nas, jako administratora Twoich danych osobowych, dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Definicja danych osobowych wg RODO
Zgodnie z art. 4 RODO„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP lub pseudonim.

Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach
(np. localstorage) instalowanych przez nas na naszych stronach internetowych i urządzeniach, które są używane podczas korzystania z naszych serwisów internetowych lub usług.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych wg RODO
Przetwarzanie danych osobowych wymaga jednej z podstaw prawnych określonych w RODO i bez zaistnienia jednej z nich spółka Polskie Radio Wrocław S.A. nie będzie uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych. RODO przewiduje kilka podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych serwisów internetowych mogą przede wszystkim wystąpić poniższe:

  • Dobrowolna zgoda. W przypadku prowadzenia marketingu i promocji własnych usług administratora (np. organizacja koncertu, sprzedaż płyty cd z utworami) musimy mieć możliwość przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej zgody. Udzielenie zgodyjest dobrowolne, i w żadnym wypadku, nie musisz jej udzielać.
    W przypadku udzielenia zgody Twoje dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę. Udzielenie zgody na ogół przybiera postać oświadczenia złożonego poprzez zaznaczenie, tzw. checkboxa na naszej stronie internetowej, przy którym zamieszczona zostanie jego treść.
  • Konieczność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa może być zawierana na podstawie regulaminuzamieszczonego na jednej z naszych stron internetowych. Zatem w przypadku zawarcia z Tobą umowy jesteśmy uprawnieni do przetwarzaniaTwoich danychosobowychwyłącznie w celu realizacji łączącej nas umowy. Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy.
  • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych osobowych. Powyższe znajduje zastosowanie, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, np. zapewnienie bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu "RADIO WROCŁAW" - Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław.

Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez spółkę Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu "RADIO WROCŁAW" -Spółka Akcyjna?
Użytkownicy naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez spółkęRadio Wrocław S.A. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Jednocześnie adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Korzystanie z usług oferowanych przez Spółkę może wiązać się koniecznością wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, nr telefonu). Natomiast informacje w postaci, np. imienia i nazwiska, wieku, płci mogą być wykorzystane przez nas w celu świadczenia usług na podstawie zawartej z Tobą umowy.

W jaki sposób chronione są dane osobowe?
Zarówno formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie tworzenia konta, jak i proces autoryzacji (logowania) do naszych serwisów internetowych realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który wzmacnia ochronę transmisji danych w sieci internetowej. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Spółkę z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów RODO.

Czy podane dane osobowe są udostępniane innym podmiotom?
Radio Wrocław S.A.umożliwia pozostawienie komentarzy pod publikacjami zamieszczonym na stronach internetowych, w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

Radio Wrocław S.A.na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Jednocześnie twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez inne podmioty, jeśli wyrazisz im zgodę. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Radio Wrocław S.A. udostępnia każdemu użytkownikowi posiadającemu konto na naszych serwisach internatowych stronę profilową dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd i modyfikację posiadanych przez Radio Wrocław S.A. danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, w szczególności chciałby usunąć swoje dane, może zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@radiowroclaw.pl lub pisemnie na adres Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu "RADIO WROCŁAW" -Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław.

Prawo wyboru
Radio Wrocław S.A. daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Utworzenie konta na serwisach internetowychRadio Wrocław S.A. jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Radio Wrocław S.A. powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.
Radio Wrocław S.A. jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji i ochrony danych osobowych. W tym celu można się kontaktować elektronicznie z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@radiowroclaw.pl lub pocztą tradycyjną na adres Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu "RADIO WROCŁAW" -Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław.

Cookies
Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, localstorage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz nasze strony internetowe.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów internetowych pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisów – Radio Wrocław S.A.

W ramach naszych serwisów internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
- sesyjne (sessioncookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
- stałe (persistentcookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy naszych serwisów internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

Słowniczek przydatnych pojęć
Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
  • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Radio Wrocław 2013
Uwaga!